Hệ thống công ty
Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu
KCN Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
(+84) 24 3201 0358
https://europlas.com.vn/
Công ty Nhựa Châu Âu Nghệ An
Khu C, KCN Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam
(+84) 238 379 1668
Công ty Cổ phần Abbey Việt Nam

KCN Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
(+84) 93 521 0336

https://abbey.vn/

Công ty Cổ phần PolyFill

Lô CN1-01,Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải II, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam
(+84) 225 8831971

https://polyfill.com.vn/

 
 
Công ty CP Nhựa Châu Âu Yên Bái

KCN phía Nam, xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
(+84) 0216 3511 222

 
 
Công ty CP Nhựa Châu Âu Long An

KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
(+84) 946 840 456

 
 
EuP Egypt Industries S.A.E

KCN CPC Sadat, Thành phố El Sadat, Monofeya, Ai Cập

eupegypt.com 

Công ty CP PolyFill Yên Bái

Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam

+84 98 193 3188

Công ty Cổ phần EuP Industry
Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam