TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN EuP LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ngày 03/07/2023, Công ty CP Nhựa Châu  u đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn EuP lần thứ III với nhiệm kỳ 2023-2028, ghi dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của công ty. Buổi lễ trọng đại này đã diễn ra với sự tham gia của Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, Ban lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN), cùng toàn thể các đồng chí đại biểu.

 

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn EuP lần thứ 3, nhiệm kì 2023-2028

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn EuP lần thứ 3, nhiệm kì 2023-2028

 

Đại hội đã thông qua bản dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời xác định rõ Phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023-2028.  Cũng trong khuôn khổ Đại hội, các ý kiến tham luận của đại biểu tham dự đã được đưa ra thảo luận và nhận được sự chấp thuận của toàn thể Công đoàn.

Tại buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo EuP đã đánh giá cao những thành tựu và kết quả mà Công đoàn công ty đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, cũng nhấn mạnh vào những tồn tại và hạn chế cần được khắc phục, và đề ra định hướng cho Công đoàn công ty chỉ đạo và tổ chức các hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

 

Ông Vũ Đức Hậu phát biểu tại Đại hội

Ông Vũ Đức Hậu phát biểu tại Đại hội 

 

Đại hội Công đoàn EuP đã diễn ra trong tinh thần tập trung và dân chủ. Trên cơ sở đó, việc bầu cử BCH mới Khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện vô cùng nghiêm túc, tuân thủ đúng Điều lệ và các quy định, nhằm lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu với trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực công tác và kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ và đảng viên tin tưởng. 

Với việc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn EuP lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028, doanh nghiệp đã khẳng định sự quan tâm và tôn trọng đối với quyền lợi và vai trò quan trọng của công nhân lao động. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một môi trường lao động công bằng và phát triển bền vững tại EuP.

Hãy cùng xem lại một số hình ảnh tại buổi lễ!

 

Lễ trao hoa trong khuôn khổ Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đại biểu phát biểu 1

Đại biểu phát biểu 2

Các đại biểu tại buổi lễ 1 Các đại biểu tại buổi lễ 2

 

Đọc thêm các tin tức khác tại đây!