Tuyển dụng
EuP Group hiện đang tuyển dụng các vị trí sau
STT Vị trí tuyển dụng Chức danh Số lượng Công ty/Đơn vị thành viên Địa điểm Ngày hết hạn Thời gian

Vị trí tuyển dụng

Công ty/Đơn vị thành viên

Tuyển Dụng Nhân Viên QC Tại Long An Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu Long An

Chuyên viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Kỹ sư QA tại Hải Phòng Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Sales Staff - Agricultural Products Công ty Cổ Phần Golden Gate

Kế Toán Kho Làm Việc Tại Yên Bái Công ty SX & TM Chân Thiện Mỹ

Sale Xuất khẩu Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM)