Tuyển dụng
EuP Group hiện đang tuyển dụng các vị trí sau
STT Vị trí tuyển dụng Chức danh Số lượng Công ty/Đơn vị thành viên Địa điểm Ngày hết hạn Thời gian

Vị trí tuyển dụng

Công ty/Đơn vị thành viên

Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Pháp lý dự án Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Kỹ Sư Kết Cấu Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Kế toán Logistics Hải Phòng Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Công Nhân Làm Việc Tại Ai Cập 20Tr Tháng Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Nhân viên thu mua vật tư thiết bị Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Tuyển Dụng Nhân viên Kinh doanh Xuất khẩu Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu